earth2.gif (14242 bytes)

.
water_hor5-1.gif (521 bytes)water_hor5-1.gif (521 bytes)water_hor5-1.gif (521 bytes)water_hor5-1.gif (521 bytes)water_hor5-1.gif (521 bytes)water_hor5-1.gif (521 bytes)corner-topright2.gif (1774 bytes)
water_ver-1.gif (565 bytes)
water_ver-1.gif (565 bytes)
water_ver-1.gif (565 bytes)
water_ver-1.gif (565 bytes)
water_ver-1.gif (565 bytes)
water_hor4-1.gif (518 bytes)water_hor4-1.gif (518 bytes)water_hor4-1.gif (518 bytes)water_hor4-1.gif (518 bytes)water_hor4-1.gif (518 bytes)water_hor4-1.gif (518 bytes)corner-bottomright2.gif (1998 bytes)

7.gif (2041 bytes)

四达不锈钢产品

dian.gif (170 bytes) 阀 门

球阀:1片式,2片式,3片式。
1/2” – 4” 蜡模精铸,数控加工。100%漏水测试。
工作压力: 1,000 psi WOG
工作温度: - 50℃ to 232 ℃
连接方式:螺纹,焊接
材质: AISI 304, AISI316

蝶阀:1/2” – 4” 蜡模精铸,数控加工。100%漏水测试。
工作压力: 0.9 – 10 bar
工作温度: - 20℃ to 200 ℃
连接方式:外螺纹,焊接,卡式。.
材质: AISI 304, AISI316

止回阀:1/2” – 2” 蜡模精铸,数控加工。100%漏水测试。
连接方式:内螺纹
材质: AISI 304, AISI316

关闭窗口

 


地址: 北京市海淀区花园北路20号牡丹园北里8楼108号
电话: (010)62081049
传真: (010)62080108
邮编: 100083
E-mail: info@bjsstainless.com